Kontakty

SLOVAK HOLDING s.r.o.
Jána Kalinčiaka 93/16,
010 01 Žilina
Bc. Jaroslav Bytčanek
generálny riaditeľ
+421 917 570 891
bytcanek@gmail.com
Ing. Stanislava Bytčanek
obchodná riaditeľka
+421 908 515 069
s.stanka@gmail.com