Služby

  • stavebná činnosť
  • rekonštrukcie a prestavby objektov
  • stavba oceľových konštrukcií
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • stavba letiskových toční vrátane hangáru
  • vývoj a výroba mobilných vrtných súprav
  • linka na výrobu pórobetónových kvádrov